Zintuiglijk Profiel voor één persoon

25.00

Beschrijving

Let op: Het zintuiglijk profiel voor gebruik in het primair (speciaal) onderwijs, maakt al deel uit van het autismepaspoort maar is hier ook apart te bestellen. In tegenstelling tot het autismepaspoort kent het zintuiglijk profiel geen geldigheidsduur. Het profiel is echter voor één persoon in te vullen.

De overgevoeligheid voor bijvoorbeeld bepaalde geluiden, of het feit dat een spontane aanraking grote impact kan hebben, is aan de buitenkant niet zichtbaar. Het kan echter wel heel veel stress opleveren… die je helaas vaak pas ziet als ‘de emmer overloopt’. Juist om vóóraf rekening te kunnen houden met bepaalde over- of ondergevoeligheden op het gebied van de zintuigen, is een vragenlijst ontwikkeld door Olga Bogdashina. Deze vragenlijst, van 232 vragen, behandelt alle zintuigen. Als je alles hebt ingevuld, wordt er automatisch een overzicht (in PDF) gegeven waarop je de gevoeligheid van iemand kunt ‘aflezen’.