Autismepaspoort Algemeen Looptijd 1 jaar

89.00

12 Maanden

Beschrijving

Met het Autismepaspoort wordt op twee vellen papier inzichtelijk met welke specifieke en individuele zaken men rekening zou moeten houden. Hierdoor hoeft niet meer gegraven te worden in dossiers, aantekeningen en dergelijke. Er is één handig document. Geen ruis meer en iedereen is op de hoogte.

U kunt het Autismepaspoort gedurende één jaar onbeperkt openen / wijzigen / opslaan. Na dit jaar verlengen wij uw Autismepaspoort NIET automatisch. U kunt voor een bijdrage van 15 euro per jaar het Autismepaspoort een jaar langer geldig maken mits deze verlenging uiterlijk 365 dagen ná het verstrijken van het eerste jaar wordt gekocht. 

Dit document wordt niet alleen door ouders gebruikt maar ook op scholen of in de zorg. Het vormt een prachtig startdocument bij het maken van handelingsplannen. Het Autismepaspoort wordt in de meeste gevallen ingevuld door een professional op school, bijvoorbeeld een intern begeleider, een orthopedagoog of een autismeleerkracht. Als de school niet voorziet in deze dienst, kan een ouder uiteraard ook zelf besluiten om het Autismepaspoort van het kind in te vullen. Het beste resultaat wordt bereikt als ouders en school hun kennis en ervaringen samenvoegen en het Autismepaspoort samen invullen.. Een volwassene met autisme kan samen met zijn/haar hulpverlener aan de slag om het beste resultaat te borgen.

Het Autismepaspoort bestaat uit : 

  • Het standaard document bestaande uit twee pagina’s
  • Een bijlage met de specificatie van het overzicht van de zintuiglijke waarneming (mits ingevuld)
  • Een bijlage met de vaardighedenlijst voor PO of voor VO/HO of werkenden.
  • Een jaar lang toegang en mogelijkheid tot aanpassen van de gegevens.
  • Optionele mogelijkheid tot verlengen voor 15 euro per jaar. (dus geen automatische verlenging)

Let op: Na het betalen wordt uit veiligheidsoverwegingen een handmatig account aangemaakt op een beveiligde omgeving. U kunt pas inloggen op deze omgeving als u de inloginstructies ontvangt (dit duurt maximaal 2 werkdagen maar doorgaans dezelfde dag) 

Meer weten over het Autismepaspoort? Klik hier.