Psycho-educatie traject van acht bijeenkomsten

995.00

Beschrijving

Psycho-educatie wordt meestal aangeboden kort nadat iemand de diagnose autisme heeft gekregen. Tijdens psycho-educatie draait het om drie dingen: voorlichting over de diagnose, handvatten om met de diagnose om te gaan en acceptatie van de diagnose. Het psycho-educatietraject ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ voor kinderen, gaat niet alleen over deze drie pijlers maar belicht ook de zelfredzaamheid van het kind. Zo wordt ook uitgebreid behandeld wat het kind wél, of misschien wel beter kan, dan zijn omgeving en leert het kind om te kijken wat hij zelf kan doen om zich goed te voelen en wat hij eventueel van zijn omgeving kan vragen.

Omschrijving: 

Het psycho-educatie traject is ontwikkeld naar aanleiding van een prijswinnend master-SEN onderzoek waarin Suzanne Agterberg in beeld heeft gebracht welke oorzaken voor gedrag er spelen bij autisme die in beeld moeten worden gebracht. Als hier namelijk een goed beeld van is, hoeft er niet alleen meer op gedrag gereageerd te worden maar kan er ook preventief gehandeld worden. Hierdoor verhoogt het welzijn van het kind en ervaart de (professionele) omgeving van het kind een minder hoge druk. Vanuit dit onderzoek heeft Suzanne Agterberg een tweetal boeken over autisme geschreven waarbij het laatste boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ heet.

Op basis van dit boek is dit psycho-educatie traject ontwikkeld dat kinderen kan helpen zichzelf beter te begrijpen, maar vooral ook hen te leren wat ze kunnen doen om zich goed te voelen en ‘mee te kunnen komen’ in de maatschappij. Er wordt daarbij nadrukkelijk verbinding gemaakt met de ouder(s), zij worden na ieder gesprek op de hoogte gesteld van wat besproken is, zodat zij hun kind na het traject kunnen ondersteunen in het uitvoeren van ‘helpende’ activiteiten. Ook moeten de jongeren de opdrachten in het werkboek thuis afmaken, waarbij ik ze aanmoedig dit met de ouders samen te doen.

Het traject is bewust kort gehouden, het is niet bedoeld als ‘behandeling’, maar wil kort en krachtig een aanzet geven tot het daarna ‘zelf kunnen doen’.

Het traject ziet er (in principe) als volgt uit:

– Er zijn acht bijeenkomsten van elk 60 minuten (45 minuten educatie en 15 minuten met ouders/professional)

– Alle hoofdstukken uit het boek worden behandeld door middel van theorie maar ook filmpjes en werkvormen. Iedere bijeenkomst wordt een deel van het bijhorende werkboekje ingevuld. De kinderen krijgen dit boekje mee naar huis waar hij/zij ook de samenvatting van de laatste bijeenkomst in terug te vinden is. Ook worden in dit boekje de gezamenlijke opdrachten gemaakt.

– Inclusief is het invullen van het online autismepaspoort door ouders en/of de leerkracht. Groot voordeel hiervan is dat ik hier met het kind de laatste bijeenkomst over kan praten, en hij of zij naar aanleiding van zijn eigen ervaringen zijn eigen autismepaspoort kan invullen.

– Het traject kan desgewenst nog uitgebreid worden met een gezamenlijk bezoek aan school om het autismepaspoort van het kind aan de leerkracht(en) uit te leggen.

Trainers:

Op dit moment wordt het traject gegeven door twee gecertificeerde trainers vanuit Kortenhoef (nabij Hilversum) en Woerden. We bedienen een straal van 30 autominuten vanuit deze twee plaatsen.

Vergoeding: 

Op dit moment wordt dit traject nog niet vergoed door zorgverzekeraars, omdat de Internationale beroepsvereniging van autismespecialisten, waarbij ik aangesloten ben, (nog) niet gecontracteerd is door de verzekeraars. Dit betekent dat ouders de kosten zelf moeten dragen, wat natuurlijk een hele investering is. Afhankelijk van de richtlijnen in uw gemeente kan het traject vergoed worden uit het PGB (Persoonsgebonden Budget).